Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Teatru za 2013 r.:

 1. Bilans [pdf]
 2. Rachunek zysków i strat [pdf]

 

Sprawozdania finansowe Teatru za 2014 r.:

1. Bilans [pdf]

2. Rachunek zysków i strat [pdf]

 

 Sprawozdania finansowe Teatru za 2015 r.:

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Pismo

 Sprawozdania finansowe Teatru za 2016 r.:

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat

 Sprawozdania finansowe Teatru za 2017 r.:

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe Teatru za 2018 r.:

  1. Bilans oraz rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe Teatru za 2019 r.:

  1. Bilans i rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe Teatru za 2020 r.:

 1. BILANS na 31.12.2020r [pdf]
 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- 31.12.2020r [pdf]

Sprawozdanie finansowe Teatru Kwadrat za 2021 r.

   1.Bilans i rachunek zysków i strat.pdfWprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-07-23
Aktualizujący Bajno Dorota (Teatr Kwadrat) 2022-07-05
Zatwierdzający Mączko Elżbieta (Teatr Kwadrat) 2022-07-05
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-07-05
Wersja standardowa