Kanał Wyżej
Rejestr zmian

Adres
Ostatnie zmiany:
06-11-2012 Kompetencje - Historia Teatru - aktualizacja
16-11-2012 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
21-11-2012 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
13-12-2012 Zamówienia Publiczne -  Przetarg na paliwo 2013 - zamieszczenie ogłoszenia
19-12-2012 Zamowienia Publiczne - Przetarg na paliwo 2013 - zamieszczenie unieważnienia postępowania
08-01-2013 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
15-01-2013 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
27-02-2013 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
04-03-2013 Struktura Organizacyjna - Schemat - aktualizacja
12-09-2013 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
19-09-2013 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
22-10-2013 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Przyjmowanie i załatwianie spraw - aktualizacja
22-10-2013 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
22-10-2013 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
22-10-2013 Strona główna - aktualizacja
23-10-2013 Strona główna - aktualizacja
18-11-2013 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
20-11-2013 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
17-12-2013 Rekrutacja - aktualizacja
17-12-2013 Struktura własnościowa i majątek - Informacje nieudostępnione w BIP - aktualizacja
17-12-2013 Struktura własnościowa i majątek - Dotacje - aktualizacja
17-12-2013 Struktura własnościowa i majątek - Majątek Teatru - aktualizacja
17-12-2013 Kompetencje - Historia Teatru - aktualizacja
23-01-2014 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
23-01-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
01-04-2014 Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu nagłośnienia 2014 - zamieszczenie ogłoszenia
02-04-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
03-04-2014 Rekrutacja - zamieszczanie ogłoszeń
04-04-2014 Struktura Organizacyjna - Schemat - aktualizacja
09-04-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
23-04-2014 Rekrutacja - zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowiska: specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. marketingu
28-04-2014 Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu nagłośnienia 2014 - zamieszczenie wyników postępowania
09-05-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
12-05-2014 Rekrutacja - zamieszczenie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko: specjalista ds. sprzedaży
12-05-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
19-05-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
22-05-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
04-06-2014 Rekrutacja - zamieszczenie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko: specjalista ds. marketingu
04-06-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
20-06-2014 Rekrutacja - zamieszczenie ogłoszenia Garderobiany_Garderobiana
10-07-2014 Rekrutacja - przedłużenie terminu składania aplikacji na stanowisko: Garderobiany_Garderobiana
09-09-2014 Rekrutacja - zamieszczenie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko: Garderobiany_Garderobiana
09-09-2014 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
12-09-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
03-10-2014 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
06-10-2014 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
05-11-2014 Struktura Organizacyjna - Schemat - aktualizacja
02-12-2014 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
11-12-2014 Zamówienia Publiczne - Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie  - zamieszczenie ogłoszenia
15-12-2014 Zamówienia Publiczne - Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie  - zamieszczenie odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w BZP
17-12-2014 Zamówienia Publiczne - Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie  - zamieszczenie odpowiedzi na pytania
09-02-2015 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
13-03-2015 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
13-03-2015 Strona główna - aktualizacja
21-01-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie - Informacja o wykonawcach, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
20-03-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie - Wybór najkorzystniejszej oferty
01-04-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13-04-2015  Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego - zamieszczenie ogłoszenia
17-04-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego - zamieszczenie odpowiedzi na pytania  - 17.04.2015 r.
20-04-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego - zamieszczenie odpowiedzi na pytania  - 20.04.2015 r.
20-04-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego - zamieszczenie ogłoszenia o zmianie głoszenia - 20.04.2015 r.
23-04-2015 Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego - zamieszczenie odpowiedzi na pytania - 23.04.2015 r.
28-04-2015  Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego  - Przetarg - II - zamieszczenie ogłoszenia
30-04-2015  Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego  - Przetarg - II - zamieszczenie pliku -  Pytania 1 do Przetargu II
04-05-2015  Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego  - Przetarg - II - zamieszczenie pliku -  Pytania 2 do Przetargu II
 08-05-2015 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
08-05-2015  Zamówienia Publiczne - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego  - Przetarg - II - zamieszczenie pliku -  Wyniki - Przetarg II
02-07-2015 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Przyjmowanie i załatwianie spraw - aktualizacja
02-07-2015 Kompetencje - kontakty - aktualizacja
04-08-2015 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
18-08-2015 Struktura własnościowa i majątek - Sprawozdania finansowe - aktualizacja
16-09-2015 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
16-09-2015 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
07-10-2015 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
22-10-2015 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Modelator - rzemieślnik teatralny
22-10-2015 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Specjalista ds. administracji
22-10-2015 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Montażysta dekoracji
29-10-2014 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowiska: Modelator - rzemieślnik teatralny, Specjalista ds. administracji, Montażysta dekoracji 
17-12-2015 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
17-12-2015 Rekrutacja - Zamieszczenie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowiska: Modelator - rzemieślnik teatralny, Specjalista ds. administracji, Montażysta dekoracji 
17-12-2015 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
13-01-2016 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
26-01-2016 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Specjalista ds. kadr i płac
13-02-2016 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
01-03-2016 Rekrutacja - Zamieszczenie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko  Specjalista ds. kadr i płac
01-03-2016 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Pracownik Administracyjny
04-03-2016 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowisko Pracownik Administracyjny
11-03-2016 Zamówienia Publiczne - Postępowanie na wykonanie tablic pamiątkowych - zaproszenie do składania ofert
14-04-2016 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko na stanowisko Pracownik Administracyjny
14-04-2016 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
24-05-2016 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Kasjer/kasjerka biletowa
01-06-2016 Rekrutacja - Ogłoszenia - Kasjer/kasjerka biletowa - przedłużenie terminu składania aplikacji
01-06-2016 Struktura Organizacyjna - Schemat - aktualizacja
01-06-2016 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
07-06-2016 Rekrutacja - Ogłoszenia - Kasjer/kasjerka biletowa - przedłużenie terminu składania aplikacji
10-06-2016 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
16-06-2016 Rekrutacja - Ogłoszenia - Kasjer/kasjerka biletowa - przedłużenie terminu składania aplikacji
21-06-2016 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowisko Kasjer/kasjerka biletowa
26-07-2016 Struktura własnościowa i majątek - Sprawozdania finansowe - aktualizacja
06-10-2016 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Kasjer/kasjerka biletowa
11-10-2016 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
18-10-2016 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowisko Kasjer/kasjerka biletowa
24-10-2016 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
02-11-2016 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko na stanowisko Kasjer/kasjerka biletowa
02-11-2016 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
04-11-2016 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
22-12-2016 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
22-03-2017 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
12-05-2017 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
17-05-2017 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
01-06-2017 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
19-06-2017 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
08-09-2017 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
08-09-2017 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Specjalista ds. kadr i płac
18-09-2017 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
26-09-2017 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
26-09-2017 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
12-10-2017 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
24-11-2017 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
16-01-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
23-01-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
22-02-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
06-03-2018 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
07-06-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
11-06-2018 Przetargi Publiczne - Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter - zamieszczenie ogłoszenia
15-06-2018 Przetargi Publiczne - Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter - zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i regulaminu przetargu
17-07-2018 Przetargi Publiczne - Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter - ponowiona procedura - zamieszczenie wyników przetargu
18-07-2018 Struktura własnościowa i majątek - Sprawozdania finansowe - aktualizacja
20-07-2018 Przetargi Publiczne - Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter - aktualna procedura - zamieszczenie ogłoszenia
02-08-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
07-08-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
05-09 -2018 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
12-09-2018 Przetargi Publiczne - Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter - aktualna procedura - zamieszczenie wyników przetargu
28-09-2018 Status prawny - Statut Teatru Kwadrat - aktualizacja
01-10-2018 Zasady funkcjonowania Teatru - aktualizacja
01-10-2018 Przedmiot działalności Teatru - aktualizacja
30-11-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
03-12-2018 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
27-12-2018 Struktura Organizacyjna - Schemat - aktualizacja
23-01-2019 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
04-02-2019 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
04-02-2019 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
07-03-2019 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Specjalista ds. public relations
13-03-2019 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
19-03-2019 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko na stanowisko Specjalista ds. public relations
03-04-2019 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
06-05-2019 Struktura Organizacyjna - Zespół Artystyczny - aktualizacja
05-06-2019 Rekrutacja - Zamieszczenie ogłoszenia - Kasjer/kasjerka biletowa
17-06-2019 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o upływie terminu składania aplikacji na stanowisko Kasjer/kasjerka biletowa
17-07-2019 Kompetencje - Kontakty - aktualizacja
17-07-2019 Rekrutacja - Zamieszczanie informacji o zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Kasjer/kasjerka biletowa

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rejestr zmian

Wersja standardowa