Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Teatr Kwadrat > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > ZASADY FUNKCJONOWANIA

ZASADY FUNKCJONOWANIA

  Drukuj
 

§ 1. 1. Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.

2. Teatr używa nazwy: Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.

 

§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

1)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2)   niniejszego statutu.

 

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

 

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Załącznik

do uchwały nr LXXIII/2037/2018

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

 
 
Wprowadził BZMW/atul 13-11-2010
Aktualizujący bzmw/atul 01-10-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.anejman 01-10-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-10-2018
Liczba odwiedzin: 3853