BIP - Teatr Kwadrat > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia i informacje

 

Sprzątanie obiektów Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie
Sprzątanie obiektów Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (wersja ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2020
Remont pomieszczeń dawnych komórek lokatorskich i schodów zejściowych do piwnicy budynku Teatru Kwadrat przy ul. Marszałkowskiej 138 w Warszawie
Remont pomieszczeń dawnych komórek lokatorskich i schodów zejściowych do piwnicy budynku Teatru Kwadrat przy ul. Marszałkowskiej 138 w Warszawie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3 Zmiana treści SIWZ nr 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2019
Postępowanie na wykonanie tablic pamiątkowych
Data publikacji: 11-03-2016
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego - Przetarg - II
Data publikacji: 08-05-2015
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2015
Przetarg ograniczony na remont i adaptację dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie
Data publikacji: 01-04-2015
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu nagłośnienia 2014
Data publikacji: 28-04-2014
Przetarg na paliwo 2013
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2012
Przetarg na fotele 2012
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2012

1
 
 
Rejestr zmian